Med hjerte for lokalsamfunnet

Sparebankkulturen er å sikre økonomisk trygghet, utvikling og livskraftige lokalsamfunn. Ved å drive banken godt og effektivt skapes midler som kommer lokalsamfunnet til gode. Det er en grunnleggende del av bankens strategi å støtte lokalsamfunnet ved å gi gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidra positivt til økt aktivitet og verdiskapning. Vi ønsker å bidra til at våre lokalsamfunn er gode steder å vokse opp, bo og leve. Banken har tradisjonelt vært spesielt opptatt av inkludering og å støtte aktiviteter rettet mot barn og ungdom.
  • Bidragsyter til lokal vekst og utvikling
  • Gaver til allmennyttige formål
  • Støtte til lokale talenter
  • Engasjert i lokal næringsutvikling