Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du på nettsidene under "Om banken". 

Du kan også ta kontakt med din kunderådgiver i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kunderådgiver velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned her, eller du kan få det tilsendt per post og e-post. 

Last ned skjema 

Skjemaet returneres til banken pr. post eller personlig i banken med nødvendige opplysninger om eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen.

Her finner du mer informasjon om bankens klage- og reklamasjonsordning.

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet.

Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper.