Pensjon er et hett tema, og mange av våre yngre kunder er usikre på hva de vil få i pensjon når de skal gå av om 15, 25, eller 35 år. Torsdag 15. september får vi besøk av Karl Otto Gulseth fra Eika Kapitalforvaltning som vil fortelle oss litt om pensjon og egen sparing.

Vi inviterer til en hyggelig kveld på Fjøset Restaurant i Aurskog fra kl 19.00. Det vil serveres pizza etter foredraget.

Påmelding til marked@aurskog-sparebank.no
Merk påmeldingen med navn og telefonnummer.
Begrenset antall plasser så vær rask!

Velkommen