Compliancefunksjonen forutsettes å ha hovedfokus på etterlevelse av lover og regler, samt interne rutiner. Funksjonen må tilegne seg god kjennskap til regelverket banken er underlagt, herunder rundskriv og utarbeidet praksis fra tilsynsmyndighetene.

Oppgaver: 

 • Være bankens complianceansvarlig med rapportering internt og eksternt 
 • Være etterlevelsesansvarlig på antihvitvaskingsområdet 
 • Være personvernombud 
 • Gi råd og veiledning til styret og ledelse om etterlevelse av lover, forskrifter, rundskriv, standarder og interne rammer og retningslinjer
 • Ha overordnet ansvar for utkontraktering og avtaleadministrasjon 
 • Ha overordnet ansvar for vedlikehold av bankens policyer og retningslinjer 
 • Bistå bærekraftsansvarlig 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bakgrunn fra arbeid med compliance, gjerne i bank, herunder relevant arbeid med antihvitvask 
 • Kompetanse innen personvern 
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner 
 • Du må evne å tolke regelverk, ta kvalifiserte beslutninger basert på gjeldende lover og krav som er av relevans 
 • Tar initiativ til å utvikle og forbedre arbeid innen eget ansvarsområde 
 • Bachelorgrad i økonomi/administrasjon. Erfaring kan veie opp for manglende utdanning 

Aurskog Sparebank er lokalbanken for hele Romerike. Vårt hovedkontor ligger på Aurskog og vi har avdelingskontorer på Bjørkelangen, Jessheim, Sørumsand og Årnes. 

Har du det vi etterspør og syns dette virker interessant? Send inn din søknad og CV til HR-ansvarlig Heidi Vestengen på e-post: hv@aurskog-sparebank.no innen 1.november 2021.

Dersom du har spørsmål til stillingen kan vår Risk Manager, Karl-Olaf Aannerud, kontaktes på telefon 412 13 204.

Vi gleder oss til å høre fra deg.