Vi har mange kunder i Indre Østfold og Follo-området og vi ønsker å vokse videre i dette markedet. Vi ønsker å samarbeide godt med lokalt nærings- og foreningsliv og vi ønsker å skape gode kundeopplevelser for person-, landbruks- og bedriftskunder. I området er det mange kunder hos storbankene og det er disse vi ønsker å gi en annen og mer personlig kundeopplevelse enn de har i dag.

Ved avdelingen har vi tre fast ansatte; avdelingssjef Marie Vikeby, investeringsrådgiver Morten Dahl og kundeansvarlig personmarked Linda Mari Alvim. 

Vi gleder oss til å ta imot både nye og eksisterende kunder i tiden fremover.