Aurskog Sparebank deler hvert år ut betydelige beløp gjennom gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål. Banken har vært spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår. Hvert år blir det delt ut midler til flere hundre ulike tiltak innenfor kultur, idrett, næringsutvikling, inkludering og klima- og miljø.

Vi ønsker at lokalsamfunnene banken er en del av skal være gode steder å vokse opp, bo og leve. 

Lagene og foreningene som mottar midler fra banken er i hovedsak basert på frivillig arbeid. Frivilligheten er Norges største lagarbeid og har blitt estimert til å tilsvare 147.000 årsverk - det er betydelig! Uten frivilligheten stopper Norge opp. Vi er stolte av alle våre gavemottakere som hver dag jobber for gode lokalsamfunn.

Årets store gaveutdeling er nå i gang og vi skal dele ut gaver til lokale lag og foreninger som tilhører våre lokalsamfunn og som har kundeforhold til banken. Til årets gaveutdeling oppfordrer vi spesielt lag og foreninger som har prosjekter innenfor klima- og miljø, integrering og mangfold til å søke. 

Alle spørsmålene i det elektroniske søknadsskjemaet må fylles ut. Ved vurdering av søknadene kommer vi spesielt til å vektlegge hvordan laget/foreningen gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å vokse opp, bo og leve. Videre vektlegges deres bærekraftsarbeid sterkt, vi ønsker blant annet at dere knytter arbeidet laget/foreningen gjør opp mot FNs bærekraftsmål.

Har dere spesielle prosjekter eller planer for året som kommer er det fint om dere skriver om det. Eventuelle tilleggsdokumenter kan sendes til marked@aurskog-sparebank.no.

Søknadsfrist 2. april 2023

Søknadsskjemaet finner du ved å klikke her.

Søknadene behandles og besvares fortløpende etter at søknadsfristen har gått ut. 

Gavemidler deles ikke ut til:

  • Politiske og religiøse organisasjoner
  • Miljøskadelige formål
  • Formål i strid med god forretningsskikk
  • Prosjekter som virker diskriminerende
  • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige