Lurer du på hvilke forventninger økonomene har til aksjemarkedet i 2023?

Den siste tiden har det vært en usikker makrosituasjon. Det er et år siden et av våre naboland gikk til krig i Ukraina, inflasjonen er fremdeles høy og rentenivået har steget kraftig gjennom høsten. Harald Magnus og Gaute vil gi oss en gjennomgang av aksjemarkedet og makrosituasjonen.

Etter foredragene blir det servering av tapas og mulighet for å mingle. 

Velkommen til Fjøset Restaurant på Aurskog, 23. mars kl 19.00.

Meld deg på investorkvelden her.