20. oktober 2020 ble bankens kontorer miljøsertifiserte som Miljøfyrtårn. 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Gjennom et digitalt system får virksomhetene konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 
Sertifikatet Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 6.900 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Sertifiseringen som Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. For bankens del bidrar miljøfyrtårnsertifiseringen til bærekraftsmål nummer 3 – god helse, 7 – ren energi for alle, 11 – bærekraftige byer og samfunn, 12 – ansvarlig forbruk og produksjon, og 13 – stoppe klimaendringene.  

Gjennom sertifiseringen forplikter banken seg til å levere en årlig klima- og miljørapport som viser virksomhetens påvirkning på indre og ytre miljø, samt sette opp en handlingsplan for kommende års arbeid. Rapportene vil tilgjengeliggjøres på bankens nettside. 

Aurskog Sparebank oppfordrer kunder og samarbeidspartnere til å gjennomføre miljøsertifisering. 

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn på deres nettside.