Vi heier på lokalsamfunnet og ønsker at det skal være gode steder å vokse opp, bo og leve. Det er viktig for oss å engasjere oss og bidra til lokal vekst og utvikling. Fra høsten 2022 frem til sommeren 2023 ga vi to barnehager på Romerike kostnadsfrie parkdress-abonnementer for alle barn. Nå gjentar vi fjorårets konkurranse og ber deg om å nominere din barnehage-kandidat. Vi trekker ut to heldige barnehager som får parkdresser til alle barna i ett år, torsdag 14. september. 
Vi synes Parkdressen er et genialt konsept. Å lære barn at det går an å bruke uten å eie, om gjenbruk og reparasjon fremfor å kjøpe nytt bidrar til gode forbruksvaner fra starten av. Det er viktig for en bærekraftig fremtid. En viktig del av bankens strategi er å gi tilbake til lokalsamfunnene i form av gaver og sponsorstøtte. Når vi i tillegg kan gjøre det gjennom et godt bærekraftsprosjekt gleder det oss ekstra. Parkdressen bidrar til mange av FNs bærekraftsmål, det synes vi er fint.  

- Helene Enger Skjønnhaug, bærekraftsansvarlig i banken

Sammen for en bærekraftig fremtid

Tekstilindustrien utgjør et større CO2-utslipp pr år enn all fly- og skipstrafikk sammenlagt. Dette problemet ønsker Parkdressen.no å være med på å løse gjennom å tilby en tjeneste hvor småbarnsfamilier kan leie parkdresser istedenfor å kjøpe de. Målsetningen er å skape gode forbruksvaner for den generasjonen som vokser opp slik at de kan ha et mer bærekraftig forbruk i fremtiden. For å lykkes med dette, må det være enklere og bedre å leie, fremfor å eie.

Ved å leie parkdress, får barna en størrelse som passer godt fra dag 1. Når de vokser ut av størrelsen, bytter man bare til en større størrelse. Skulle dressen bli ødelagt ved bruk får man tilsendt en ny og den gamle blir tatt inn til reparasjon. På slutten av parkdress-sesongen, samles alle dressene inn for vask, impregnering og eventuell reparasjon, og blir deretter gjort klar for en ny sesong hos en ny familie. Parkdressen.no har designet og utviklet en parkdress for å passe inn i en sirkulær økonomi. Den er altså designet for langvarig bruk og gjenbruk, den er enkel å reparere og den skal til slutt kunne resirkuleres. Dressen er en fleksibel 2-lags løsning slik at den kan brukes gjennom alle 3 sesongene - høst, vinter og vår. En annen fordel med å designe et produkt for en sirkulær økonomi, er at man har et incentiv for at produktet skal leve så lenge som mulig. Det betyr høyere produksjonskostnader, men også høyere kvalitet. Den høye kvaliteten på produktet, nyter småbarnsfamiliene godt av, da de får en av de beste dressene på markedet, til en lav månedlig pris.

Samarbeidet mellom Aurskog Sparebank og Parkdressen.no er et godt eksempel på hvordan den sirkulære økonomien kan fungere i praksis. Skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftsmål, er det viktig å samarbeide på tvers av sektorer. I dette tilfellet er det samspillet mellom Aurskog Sparebank, lokalsamfunnene med småbarnsfamiliene og barnehagene, og Parkdressen som tilbyder av tjenesten, som sammen er med på å fremme bærekraftig forbruk av tekstiler for de kommende generasjonene. Vi i Parkdressen syns det er veldig givende å være med på å skape gode holdninger og forhåpentligvis et lite skritt mot en mer bærekraftig hverdag for de som kommer etter oss. 

- Henrik Hojem, gründer av Parkdressen.no

Konkurranse på Facebook

På bankens Facebookside kan du nå nominere din barnehage i kommentarfeltet på innlegget om Parkdressen, og barnehagen blir med i konkurransen om å vinne ett års forbruk av parkdresser. I fjor vant Jensrud Gårdsbarnehage i Blaker og Ekeberg Barnehage i Aurskog. Hvem vinner i år? Vinnerne trekkes torsdag 14. september. 

Parkdressen.no 

Parkdressen.no er en abonnements-tjeneste på parkdresser til småbarnsfamilier med barn i barnehage. De lanserte tjenesten høsten 2018 og skal nå i gang med sin femte sesong. Parkdressen leverer til kunder i hele landet og  nytt av året er enda et nytt parkdressdesign. Parkdressen.no sin målsetning er å skape positive og bærekraftige holdninger hos barna som vokser opp i dag og er morgendagens forbrukere. Du kan bestille parkdress til ditt barn på deres hjemmeside.