Sammen med Jæren Sparebank, Totens Sparebank og Sandnes Sparebank inviterer vi i fellesskap til presentasjon av bankenes foreløpige årsregnskaper for 2019.

Dato: 13. februar 2020

Tid: kl 12.00 - 14.30

Sted: Hotel Continental

Agenda:  
 
12.00 - 12.30 Aurskog Sparebank  
12.30 - 13.00 Jæren Sparebank  

Pause  

13.15 - 13.45 Sandnes Sparebank  
13.45 - 14.15 Totens Sparebank  

Påmelding sendes til ag@aurskog-sparebank.no 

Kontaktperson: Andreas Halvorsrud Glende, ass. banksjef/CFO, tlf: 48 11 66 95.