Torsdag 17. august satte Norges Bank opp styringsrenten med nye 0,25 %, til 4,00 %. Som følge av renteoppgangen endrer vi nå våre kunderenter. Bankens boliglånsrenter økes med inntil 0,25 % og innskuddsrentene med inntil 0,35 %.

Vi ønsker å være den banken man først tenker på når man skal kjøpe bolig, sette opp sparing, forsikre flokken sin, eller bruke hverdagsbanken. Vi ønsker også å være den banken som gir unge kunder muligheten til å kjøpe sin aller første bolig, og til å kjøpe større bolig når flokken vokser. Derfor gir vi unge kunder våre aller beste betingelser. Vårt grønne boliglån for unge er derfor vårt beste boliglån med en rente fra 5,00 % og boligsparing for unge vårt beste spareprodukt med rente på 6,00 %. 

På grunn av økte strømpriser og ønsker om oppgradering av dagens bolig er det mange kunder som tar kontakt om grønt rehabiliteringslån, til miljø- og energibesparende oppgraderinger i boligen. Blant annet solcelleanlegg, etterisolering, bytte av vinduer eller boring etter fjernvarme. Lån til denne type oppgraderingstiltak får vår aller beste utlånsrente med 4,25 %. Vi har i tillegg økt løpetiden på produktet fra 10 til 20 år. 

Renteendringen har virkning fra i dag for nye kunder, og fra 2. november for eksisterende boliglåns- og innskuddskunder.