Bankens styre vedtok 19. oktober bankens regnskap for 3. kvartal 2016.

Regnskapet preges av:
  • Pressede inntjeningsmarginer
  • Økte verdipapirinntekter
  • Avtagende kostnadsvekst
  • Flere positive engangseffekter
  • Stabilt lavt mislighold og tap
  • God kredittvekst

Resultat av ordinær drift etter skatt ved utgangen av perioden utgjør NOK 62,4 mill (NOK 44,7 mill). Resultatet er som forventet og vurderes som solid.


Les hele rapporten her