Tirsdag 28. februar vedtok bankens representantskap årsregnskapet til banken for 2016.

Les bankens årsrapport her

Les delårsrapporten her

Året 2016 ble samlet et godt driftsår for Aurskog Sparebank. Banken leverer sterke tall med et årsresultat etter skatt på NOK 81,5 mill.

Ved utløpet av året framstår Aurskog Sparebank som meget solid med god vekst og utvikling på flere områder. Banken har en samlet forretningskapital på NOK 10.202 mill, tilsvarende en årsvekst på 7,2%. Kredittveksten endte på 8,6% og innskuddsveksten på 12,4%. Banken har svært moderate tap og et meget lavt nivå på mislighold og problemengasjementer.

 

For å opprettholde forretningsaktiviteten og videreføre bankens nedfelte strategi, vil styret framlegge forslag for representantskapet om gjennomføring av en fortrinns emisjon med et bruttoproveny på NOK 80 mill.

 

Styret i banken ser optimistisk på framtiden, men det vil være generelle utfordringer knyttet til utviklingen i rentemarkedet, til stadighet nye reguleringer av næringen, økt husholdningsgjeld og holde tritt med behov og utvikling av kompetansen i banken. Så langt er styret godt fornøyd med hvordan banken har håndtert disse utfordringene.

 

Eventuell henvendelse kan rettes til Adm. banksjef Odd Nordli.