Åpningstider julen 2017
Gjelder alle våre avdelinger

Hele romjulen 10.00 - 14.00


Betalingsfrister - julen
Siste frist for å betale regninger før julaften er fredag 22. desember. Gjelder både inn- og utenlandsbetalinger. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres før klokken 14:00. Første forfallsdato etter julaften er onsdag 27. desember 2017.

Betalingsfrister - nyttår
Siste frist for å betale regninger i 2017 er fredag 29. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres før klokken 14:00. Første forfallsdato etter nyttårsaften er tirsdag 2. januar 2018. NB - Siste frist for overføring av innskudd til BSU-konto i 2017 er kl 20:30, fredag 29. desember.

Overføring mellom egne konti, og betaling uten KID til andre kunders konto i Aurskog Sparebank, vil gå umiddelbart hvis overføringen/betalingen legges inn med forfall samme dag.

SnapCash kan benyttes til å overføre penger som normalt gjennom hele jule- og nyttårsperioden.

Fristene er ikke absolutte. Hvis tidspunkt for betalingsmottak er viktig, anbefales det at registreringen av betalingen er ferdig gjennomført noen minutter før de ovenfor nevnte tidspunktene.