EPSI Norge gjennomfører hvert år en studie av den norske bankbransjen. Undersøkelsen baserer seg på 3500 dybdeintervjuer per telefon med privatpersoner og bedriftskunder i Norge. Årets resultater er et positivt løft for bankbransjen. For mens fjoråret viste en nedgang i kundetilfredsheten, er bankkundene jevnt over mye mer fornøyde med bankene i år.

Tre på topp

Årets måling viser at det fortsatt er kundene til Skandiabanken, bankene i Eika Alliansen og Handelsbanken som er mest tilfredse.
– Disse tre bankene skiller seg ut med svært fornøyde og lojale kunder, og har over tid lykkes godt med å skape gode bankopplevelser, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI.
I henhold til EPSI Rating er rådgiveren svært viktig for kundens bankrelasjon. Undersøkelsen viser tydelig at dersom kunden er tilfreds med sin rådgiver, påvirker dette kundens totale bankopplevelse.

Viktige beslutninger bør tas over en kopp kaffe

Opp på sølvplass

Eika-bankene får en snittscore blant privatkundene på 76,5, mot 74,5 i fjor. Det gjør at de rykker opp på andreplass blant bankene som har de mest fornøyde kundene. På bedriftsmarkedet er Eika-bankene på topp for sjette året på rad.
- Jeg er godt tilfreds med denne fremgangen i kundetilfredshet på personmarkedet. Dette viser at lokalbankene er betydningsfulle for kundene våre når de ønsker helhetlig økonomisk rådgivning, samtidig som vår nye mobilbank høster mange gode tilbakemeldinger, uttaler konsernsjef Hege Toft Karlsen.

Sjekk mobilbanken her

Mest fornøyd i Skandinavia

Dansker og svensker deltar i samme undersøkelse. De er langt mindre fornøyd med banken sin enn vi nordmenn her. En av grunnene kan være at nordmenn er flinke til å ta i bruk nye banktjenester, som nettbank og mobilbank.

Ifølge EPSI bruker nå 19 prosent av bankkundene mobilbank; opp fire prosentpoeng fra i fjor. Og de som bruker mobilbank, bruker den ofte: I snitt to ganger i uken.

– Mobilbank er et verktøy vi fra målinger vet har generelt høy tilfredshet blant bankkunder, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI til E24.