Grønt næringslån

Vårt grønne næringslån er lånet for bedriftskunder som har fokus på miljø og bærekraft og som vurderer å utføre energibesparende tiltak eller å investere i ny miljøvennlig teknologi.
  • Gjør det mer lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger
  • Bidrar til omstilling og kan redusere bedriftens klimarisiko
  • Gir bedriften et konkurransefortrinn gjennom å være miljøvennlig
  • For tiltak som har positiv innvirkning på miljøet

Dette er grønt næringslån

Vi leter etter nye produkter og muligheter. Har du en god investeringsplan ønsker vi å se på muligheter for å bidra til realisasjon av prosjektet ditt. Målgruppen for vårt grønne næringslån er bedriftskunder som skal utføre energibesparende tiltak eller investere i ny miljøvennlig teknologi til drift, bygninger eller maskiner.

Vi håper dette er et produkt som skaper nysgjerrighet og at både eksisterende og nye kunder kommer til oss og spør, og gjerne også utfordrer oss på nytenkning. Det er en del åpenbare investeringer i denne kategorien, som blant annet solceller, men vi har ikke satt restriktive krav til hva investeringene skal inneholde. Vi ønsker ikke å ekskludere gode prosjekter, men å høre kundenes ideer og forslag. 

Vi kan bidra med gunstige vilkår på finansieringen som kan være med på å vippe avgjørelsene i riktig retning. 

Vi ønsker å snakke med deg om dine prosjekter

Vi ønsker å snakke med både eksisterende og nye kunder om prosjekter innenfor grønn næring. Har du for eksempel en idé som du er usikker på om kan la seg gjennomføre, har du planer om utvidelse av eksisterende drift eller nye investeringer er vi klare for å bistå deg. Ta kontakt med oss for booking av avtale.