Dette er grønt landbrukslån

Grønt landbrukslån gis til kunder som skal investere i ny miljøvennlig teknologi eller energibesparende tiltak i sin drift. Tiltakene skal bidra til å kutte klimagassutslipp og/eller øke opptaket av karbon. 

Lånet tar sikkerhet i landbrukseiendommen. For å få grønt landbrukslån må du ha annen finansiering og/eller kontoforhold i banken. Vi har ellers ingen faste vilkår for finansieringen. Vi ønsker å diskutere tiltak og løsninger med hver enkelt kunde for å kunne tilpasse løsningene etter kundens behov. Vi ønsker videre at landbrukskunder gjennomfører egenrevisjon i KSL og bruker, eller vurderer å ta i bruk, klimakalkulatoren til Klimasmart Landbruk i sin drift.

Du kan bruke lånet til 

 • Bygge eller renovere boligmasse
 • Fornybar energiproduksjon og/eller energibesparende miljøtiltak i boligmasse som utløser støtte fra Enova
  • Solcelleanlegg
  • Vindmøller til gårdsbruk
  • Bore etter jordvarme
  • Etterisolering
  • Bytte av vinduer
  • Ulike former for varmepumpe
  • Biofyring
 • Maskiner og utstyr:

  • Tak til gjødselkum
  • Gjødsellager for tørrmøkk   
  • Nedfellingsutstyr til gjødselsvogner
  • Grøfting
  • Slangespreder
  • Sentrifugalspreder med presisjonsteknologi
  • Brannvarslingsanlegg
  • GPS til eksisterende traktor for mer presis jordbearbeiding
  • N-sensor
  • Traktor/minilaster som går på strøm eller gass