Fortrinnsrettemisjon 2022

Tegningsperioden starter onsdag 23. mars 2022 kl. 09.00 og avsluttes 6. april 2022 kl. 16.30. Handel i tegningsretter vil tilsvarende starte 23. mars 2022 kl. 09.00 og avsluttes 31. mars 2022 kl. 16.30. Alle tidspunkter er angitt i norsk tid. Emisjonen er garantert fulltegnet på nærmere vilkår.

Prospekt for fortrinnsrettemisjonen

Informasjon om fortrinnsrettsemisjon

Finanstilsynet godkjente bankens søknad om kapitalforhøyelse og utstedelse av fortrinnsretter 18. mars 2022. Tegningsperioden starter 23. mars 2022 kl 09.00. 

Spørsmål og svar om emisjonen

Kontaktpersoner for tegning, kjøp og salg av tegningsretter og liknende

For spørsmål om emisjonen