30.09.2023
Største eiere Antall Andel av
antall EKB
Andel av
total EK
Grefsen Holding AS* 248.013 5,37 % 2,20 %
EFJ-Holding AS  95.936  2,08 %  0,85 %
KLP 89.446 1,93 % 0,79 %
Varia Holding AS  79.100 1,71 % 0,70 %
Kitty Tørnby Lauvsnes  77.662  1,68 % 0,69 %
Haaland Klima AS  76.561 1,66 % 0,68 %
Rolf Nordmo AS  75.474 1,63 % 0,67 %
Rolf Ingar Nordmo
73.000 1,58 % 0,65 %
AGH AS  72.391 1,57 % 0,64 %
Halvor Sveistrup   70.251 1,52 % 0,62 %
Haaland Eiendom Holding AS  70.002 1,51 % 0,62 %
Karl's AS  55.544 1,20 % 0,49 %
Ulf Ryen
55.246 1,20 % 0,49 %
Asbjørg Kristine Langberg 
53.541 1,16 % 0,48 %
Oddbjørn Berg
52.435
1,13 % 0,47 %
Jan Olberg 
50.694
1,10 %
0,45 %
Aurskog Ventilasjon og Blikk AS   50.190  1,09 %  0,45 % 
Brus AS 50.000 1,08 % 0,44 %
Bjørn Tore Haaland 
49.782 1,08 % 0,44 %
Jan Arne Frogner 46.300 1,00 % 0,41 %
Sum 20 Største eiere 1.491.568 32,27 % 13,25 %
Øvrige eiere 3.131.033 67,73 % 27,81 %
Totalt (eierbrøk) 4.622.601 100,00 % 41,06 %

*Styremedlem Kjell-Tore Skedsmo har bestemmende innflytelse i selskapet