Risikoen knytter seg både til verdiutvikling og til at kriminelle miljøer og useriøse aktører utnytter etterspørselen til svindel av intetanende kunder. Kunder kan også uten å vite det bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatt av kriminelle aktører.

Kryptovaluta er lite regulert. I påvente av tydeligere veiledning fra norske myndigheter, har de fleste norske banker etablert strenge regler for håndtering av transaksjoner og verdier fra kryptohandel. Dokumentasjon blir vurdert og eventuelt godkjent av banken.

Dersom du skal "mine" eller etablere handelsplattform for kryptovaluta må du følge bankens regler for handel med krypto/virtuell valuta. Bankens regler finner du nedenfor. Er du usikker kan du kontakte bankens kundesenter for informasjon om hvilke regler som gjelder og informasjon om hvordan du skal levere inn dokumentasjon som kreves. Du kan ringe oss på telefon 63 85 44 40 eller sende forespørsel på e-post til firmapost@aurskog-sparebank.no.

Bankens regler ved handel med krypto/ virtuell valuta

Med bakgrunn i hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta, krav til registrering for tilbyder av vekslings- og oppbevaringstjenester samt krav om undersøkelser om midlene på kunders konto har en legitim opprinnelse, har Aurskog Sparebank foreløpig etablert følgende regler når det gjelder verdier fra kryptohandel til konto i banken:

  • Det må fremlegges dokumentasjon på hvilken børs du skal benytte, eller at transer fra utenlandsk børser går gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet 
  • Det må fremlegges en oversiktlig og komplett dokumentasjon på alle transaksjoner fra kryptovaluta ble kjøpt til gevinsten ble/blir satt inn på konto i Aurskog Sparebank
  • Dersom handelen ble gjennomført via konto i annen bank, må det dokumenteres hvordan pengene som ble brukt til handelen opprinnelig er opptjent. Det oppfordres til å benytte samme bank hvor innskuddene på kryptobørsen ble foretatt fra, til å ta ut eventuell gevinst.
  • Vi ber om å få tilsendt dokumentasjon utarbeidet av den aktuelle kryptobørsen som går god for at dine transaksjoner er legitime. Utarbeidelse av en slik rapport må bestilles av deg for din egen regning. Det gjøres oppmerksom på at banken i tillegg kan komme til å kreve dokumentasjon utarbeidet av andre som tilbyr slike tjenester. 
  • Ved utbetaling fra utenlandske kryptobørser må transaksjonen ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet for at vi skal vurdere dokumentasjonen som mottas. For hvilke børser som er rapporteringspliktige til norsk regulatorisk myndighet, se punktet Aktuelle børser nedenfor. 
  • Det må dokumenteres at formue og eventuell gevinst er bokført og rapportert til skattemyndighetene.
  • All dokumentasjon skal godkjennes av banken. NB! Selv om overnevnte dokumentasjon er mottatt kan Aurskog Sparebank fremdeles avvise transaksjonen. Det må påregnes noen ukers behandlingstid.

Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan kunden risikere at midlene blir frosset, inntil tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller bli aktuelt å returnere midlene.

Innbetalinger fra utenlandske kryptobørser/-vekslere blir frosset

Vi presiserer at oppdages det innbetalinger fra utenlandske kryptobørser/-vekslere vil disse bli frosset inntil dokumentasjon er levert og godkjent av oss. Dette inkluderer blant annet Coinbase, Binance, Kraken og eToro med flere.
Det samme kan skje ved mistanke om at betalinger som går via virtuell lommebok (wallet) kan være betalinger til og fra kryptobørser, men skjules via denne type tjenester.

Aktuelle børser

På Finanstilsynets nettsted, virksomhetsregister, finner du en liste over kryptobørser som er rapporteringspliktige til norske regulatoriske myndigheter. 

Listen kan filtreres på hvilke børser som er rapporteringspliktige. Disse vil  kunne hjelpe deg å dokumentere legitimiteten på dine transaksjoner.