Bærekraft har vært en del av Aurskog Sparebanks kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1846. Sparebankkulturen er å sikre økonomisk trygghet, utvikling og livskraftige lokalsamfunn nå, og i fremtiden. Vi har bidratt til dette i snart 175 år og bygger nå videre på våre solide tradisjoner ved å signere FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet (Signatory to The Principles for Responsible Banking).  

Å signere prinsippene for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet er en stor milepæl for oss. Mange av våre kunder, spesielt de unge, så vel som eiere, investorer og ansatte er opptatt av bærekraft, og vi håper det blir godt mottatt at vi nå har blitt et medlem av FNs klimainitiativ for finans. 

Vi er nå blitt en del av et globalt nettverk med over 200 internasjonale banker, hvorav 14 andre banker i Norge (tall fra februar 2020). Fra før er det kun Sandnes Sparebank av Eika-bankene som har signert prinsippene. Vi håper vi kan være en inspirasjon for lokalsamfunnet til å tenke mer bærekraftig, og for andre banker som vurderer å knytte seg til FNs prinsipper. 

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet forplikter oss til å jobbe systematisk med bærekraft og vår påvirkning på samfunnet gjennom blant annet våre produkter og tjenester til privatpersoner og bedriftskunder, så vel som aktiviteter vi støtter opp under i lokalsamfunnet. I tillegg er vi forpliktet seg til å samkjøre vår virksomhet med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Prinsippene vil veilede oss i vårt bærekraftarbeid og hjelpe oss til å øke den positive påvirkningen, og redusere den eventuelle negative innvirkningen vår bankvirksomhet har på mennesker rundt oss og på planeten. Finansnæringen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, vi skal blant annet være med på å omfordele risiko og sikre kapital til bærekraftige løsninger. Ved å signere prinsippene medfører det at vi også vil være transparente med tanke på hvordan våre produkter og tjenester bidrar til denne omstillingen 

Bærekraft er et vidt begrep, men enkelt sagt handler det om å utvikle samfunnet på en måte som ikke svekker grunnlaget for at kommende generasjoner skal ha det minst like godt som vi har det nå. Mange av utfordringene vi står overfor er globale og de kan være vanskelig å relatere seg til i «lille Norge». Men hvis vi tenker at ikke alle trenger å gjøre alt, og vi kan alle gjøre noe for en litt bedre fremtid, så blir det litt enklere.  

Bærekraft kan deles opp i tre områder; klima og miljø, økonomiske-, og sosiale forhold. Klima og miljø handler om økosystemene rundt oss, og de er vi alle avhengige av at fungerer optimalt for at vi skal kunne puste, spise og leve på jorden. De siste årene har det vært mye fokus på plast i havet. Vi har ikke hav rundt oss, men vi har skog som vi kan passe på. Vi kan kjøre søpla vår til Roaf i stedet for å tømme den i skogen, og vi kan ta med oss søpla vår hjem etter en skogstur. Det er bidrag som er enkle for alle å gjennomføre. 

Når det gjelder de økonomiske forholdene kan vi gjøre det så enkelt som å handle mest mulig lokalt og miljøvennlig. At vi ikke handler mer enn vi må, og at vi forsøker å gjenbruke produkter så godt som mulig. I tillegg handler det for oss som bank om å sikre samfunnet mot økonomisk kriminalitet, arbeide med forebygging av blant annet hvitvasking og korrupsjon. 

Mangfold, likestilling og god utdannelse er viktig for oss, og nå kommer vi inn på de sosiale forholdene ved bærekraft. Vi er opptatt av at mennesker får de samme mulighetene, og føler den samme tryggheten, uansett hudfarge, kjønn, religion og legning. I juni skal vi feire Pride med regnbueflagg. Hos oss skal vi ha en likestilt ledelse og styre. I dag består både ledergruppe og styret av 50 % kvinner og menn, det er vi stolte av. Vi stiller i tillegg krav til våre samarbeidspartnere om likestilling når det for eksempel gjelder sammensetning av prosjektgrupper. Å dele vår kunnskap med lokalsamfunnet og bidra til god utdanning er viktig for oss. Derfor arrangerer vi hvert år kundearrangementer med ulike temaer og vi underviser ved flere skoler.