Hopp til innholdet

Våre priser

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Betaling

Tjeneste Pris
Pr. bankremisse, beløp inntil kr 10.000,- kr 30,-
Pr. bankremisse, beløp over kr 10.000,- kr 70,-
Omslag kr 30,-
Vi tilbyr kun kjøp av bankremisse til våre kunder.
Tjeneste  Pris
Straksbetaling, manuell kr 50
Manuell giro kr 50
Utbetalingsanvisning kr 100,-
Retur fra Nets pga feil kr 130,-
Betalingsoppdrag mottatt via telefon eller direkte behandles som giro. Alle overføringer med melding behandles som giro.
Våre kontoer Aurskog ung og Aurskog total har gratis kontobruk. 
Uttak og innskudd av kontanter i butikk er gratis for Aurskog ung og Aurskog total.
 Tjeneste Pris
Erstatning av BankID-brikke kr 150,-
Utstedelse av nytt passord kr 60,-
Våre kontoer Aurskog ung og Aurskog total har gratis kontobruk.
Tjeneste Pris
Erstatning av BankID-brikke  kr 150,-
Våre kontoer Aurskog ung og Aurskog total har gratis kontobruk. 
Tjeneste Pris
Ordinær overførsel levert i banken, beløp under kr 60.000,- kr 70,-
Ordinær overførsel levert i banken, beløp over kr 60.000,- kr 125,-
Ordinær overførsel via nettbank kr 40,-
Reklamasjoner kr 350,-
Stopp betaling kr 250,-
Komplettering av mangelfult oppdrag i nettbank kr 100,-
NB - til enkelte fjerntliggende land og ved omkostningskode OUR, kan det komme en tilleggsavgift på alle ovennevnte priser. I forbindelse med reklamasjoner vil det komme tilleggsgebyr fra andre involverte banker.

Lån

Nominell rente Effektiv rente
Innenfor 75 % av verdi fra 5,85 % fra 6,11 %
Innenfor 85 % av verdi fra 6,60 % fra 6,90 %
Utover 85 % av verdi fra 7,50 % fra 7,86 %
Etablerings- og depotgebyr  fra kr 6.000
Tinglysingsgebyr*
Priseksempel innenfor 75 % av verdi: Effektiv rente 6,11 %, 2 millioner over 25 år, totalt kroner 3.838.855. *Se statens satser
Nominell rente Effektiv rente 
Rente  fra 8,50 %  fra 10,77 %
Provisjon   0,33 % pr kvartal
Etableringsgebyr fra kr 6.000
Tinglysingsgebyr*  
Oppfølgingsgebyr fra kr 3.000
Gebyr tilsynsmann etter avtale
Priseksempel: Effektiv rente 10,77 %. 2 millioner med fullt uttak, 1 år, totalt kroner 2.205.640. *Se statens satser
Nominell rente  Effektiv rente
3-års binding  5,10 % 5,32 %
5-års binding  4,95 %  5,16 %
10-års binding  4,95 %  5,16 %
Etablerings- og depotgebyr  fra kr 6.000
Tinglysingsgebyr
Termingebyr  fra kr 75
Fastrentelån i Eika Boligkreditt innenfor 75 % av boligens godkjente takst/omsetningsverdi. Priseksempel 3-års binding: Effektiv rente 5,32 %. 2 millioner over 25 år. Totalt kroner 3.570.634. *Se statens satser
Nominell rente Effektiv rente
Rente fra 5,85 % fra 6,06 %
Månedsgebyr fra kr 75
Etablerings- og depotgebyr fra kr 6.000
Tinglysning*
Priseksempel: Effektiv rente 6,06 %. 2 millioner, med fullt uttak, over 10 år, totalt kroner 3.185.000. *Se statens satser
Nominell rente Effektiv rente
Rente fra 5,45 %
Etablerings- og depotgebyr fra kr 6.000
Tinglysingsgebyr*
Priseksempel: Effektiv rente 5,69 %. 2 millioner over 25 år. Totalt kroner 3.694.878. *Se statens satser
Nominell rente Effektiv rente
Grønt boliglån ung fra 5,40 % fra 5,64 %
Grønt boliglån fra 5,65 % fra 5,90 %
Etablerings- og depotgebyr fra kr 6.000
Tinglysningsgebyr*
Termingebyr fra kr 75
Grønne boliglån prises noe lavere enn ordinære boliglån.
Priseksempel grønt boliglån ung: Effektiv rente 5,64 %. 2 millioner over 25 år. Totalt kroner 3.677.194.
*Se statens satser
Nominell rente Effektiv rente
Rente fra 4,50 % fra 4,59 %
Etablerings- og depotgebyr kr 0
Tinglysningsgebyr*
Termingebyr kr 0
Maksimalt lånebeløp kroner 500.000. Inntil 20 års løpetid med ordinær nedbetaling. Ingen etableringsomkostninger eller månedsgebyr. Priseksempel: Effektiv rente 4,59 %. Lån kroner 500.000 over 20 år. Totalt kroner 759.075. *Se statens satser
Nominell rente Effektiv rente
Rente fra 7,85 % fra 8,75 %
Etablerings- og depotgebyr fra kr 6.000
Tinglysningsgebyr*
Termingebyr fra kr 75
Priseksempel: Effektiv rente 8,75 %. 2 millioner over 6 måneder, totalt kroner 2.097.974. *Se statens satser

Innskudd - renter 

Gjeldende rente
BSU 6,50 %
BSU pluss 6,50 %
Ved fylte 34 år endres renten på BSU-konti til ordinære sparekontobetingelser.
Fastrente med 12 måneders binding.  5,20 %
Minimumsinnskudd kroner 100.000 for eksisterende kunder, kroner 500.000 for nye kunder Maksimalt innskudd kroner 10.000.000
Gjeldende rente
4,15 %
31 dagers binding. Uttak må varsles pr 31 dager ellers påløper gebyr for førtidig utbetaling. Minimumsinnskudd kroner 50.000, maksimalt innskudd kroner 10.000.000.
Saldo Gjeldende rente
0 -999.999,99 0,10 %
1.000.000,- -15.000.000     4,30 %
Høyere sats gjelder fra første krone. Tre gebyrfrie uttak pr år + fjorårets renter. Etter dette beregnes et uttaksgebyr på 1 % av uttaksbeløpet.
Saldo Gjeldende rente
kr 0 - 100.000 1,70 %
kr 100.000 - 250.000 2,20 %
kr 250.000 - 1.000.000 2,90 %
over kr 1.000.000 3,80 %
Høyere sats gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr år + forårets renter. Etter dette beregnes et uttaksgebyr på 1 % av uttaksbeløpet. 
Gjeldende rente
4,75 %
Ett gebyrfritt uttak pr år + fjorårets renter. Etter dette beregnes et uttaksgebyr på 3 % av uttaksbeløpet.

Konto - renter

Konto Rente
Aurskog ung 0,20 %
Aurskog total 0,00 %
Brukskonto 0,00 %
Brukskonto lag og foreninger 1,00 %
Driftskreditt landbruk 0,10 %

Kort - priser

Tjeneste Pris
Årsgebyr Aurskog ung kr 0
Årsgebyr Aurskog total kr 350
Rebestilling av kort kr 100
Uttak/varehandel i utlandet, Visa-valutapåslag 1,950 % av kjøpsbeløp
Våre kontoer Aurskog ung (for kunder mellom 0-33 år) og Aurskog total har gratis kortbruk i Norge og utlandet.
Vår konto Aurskog ung, for kunder mellom 0-33 år, betaler ikke årsgebyr på kort og har gratis kortbruk i Norge og utlandet. Ved minibankuttak eller betalinger i utlandet vil det komme på et valutapåslag fra Visa på 1,95 % av kjøpsbeløpet. 
Tjeneste Pris
Kort med omslag kr 30,-
Kort uten omslag kr 20,-
Verdikort er et betalingskort uten pin-kode som er et utmerket produkt for gaver. Gaven kan benyttes i alle betalingsterminaler ved å signere på kvitteringen.

Forbrukslån og refinansiering - priser

Lånebeløp fra 10 000 kr til 500 000 kr
Nedbetalingstid fra 3 måneder til 5 år
Nominell rente fra 7,9 % til 18,9 %
Effektiv rente fra 9,76 % til 22,29 % v/ 90 000 kr over 3 år

Du må være kunde i en Eika bank for å kunne søke om forbrukslån eller lån til refinansiering.

Hvilken rente du får avgjøres av en helhetlig kredittvurdering under søknadsprosessen.

Priseksempel:
90 000 kroner over 3 år, nominell rente 11,14 %, effektiv rente 13,32%, etableringsgebyr 650 kroner , månedsgebyr 40 kroner, totalt 108 500 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

Komplett oversikt over lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.

Billån - priser

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185 143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,40 % 7,00 % 8,00 %
Effektiv rente 8,60 % 9,25 % 10,32 %
Etablering 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 700 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 281 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 190 633 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Nominell rente 12,30 %
Effektiv rente 16,36 %
Etablering 3 000 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 505 kroner.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Andre kjøretøylån - priser

Egenkapital minimum 20 %
Nominell rente 8,90 %
Effektiv rente 11,70 %
Etablering 3 800 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning Ved båter over 7 m: 2 884 kr
Priseksempel

150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 216 kroner

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.

Tre måter å søke båtlån:

1. Kontakt din rådgiver direkte.
2. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
3. Send oss en e-post på billaan@eika.no

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185.143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 7,30 % 8,60 % 9,30 %
Effektiv rente 9,72 % 11,13 % 11,90 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 881 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 997 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Kredittkort - priser

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Kredittkort.

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Ansatt Kredittkort.

Årspris 495 kr
Varekjøp 0 kr
EHF-faktura/Faktura i Digipost 0 kr
Papirfaktura 40 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 21,96 %
Effektiv rente 40,06 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 %  ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Bedrift Kredittkort.

Fondssparing i Eika fond - priser

Egen pensjonskonto - priser

Risikoprofil Forvaltningskostnad
100 % Aksjer 0,7 %
Livssyklus 0,7 %
Moderat 0,58 %
Forsiktig 0,35 %

Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser

Markedsverdi Forvaltningskostnader
0 - 999 999 0,95 %
1 000 000 - 2 999 999 0,85 %
3 000 000 - 4 999 999 0,75 %
5 000 000 - 7 499 999 0,60 %
7 500 000 - 9 999 999 0,50 %
> 10 000 000 0,40 %

Forsikring - priser

Eika Pluss 530 kr md.
Eika Pluss familie 812 kr md.
Ung-forsikring 172 kr md.
Ung-forsikring verdigjenstand 200 kr md.
Ung familie 254 kr md.
Barneforsikring 236 kr md.