Betingelser for fastrenteinnskudd i Aurskog Sparebank:

Rente: 1,60%

Minimumsinnskudd: NOK 250.000

Maksimumsinnskudd: NOK 8 mill

Tegningsperiode*: tom 15. august 2016

Bindingsperiode: 12 måneder fra tegningsdato

Ta kontakt med Tor-Einar Torre, tet@aurskog-sparebank.no / 920 11 662, eller Anders Kværner, anders@aurskog-sparebank.no / 920 41 169, for tegning av avtale.

*Banken forbeholder seg retten til å stenge produktet før endt tegningsperiode.