Bankens årsregnskap ble vedtatt av representantskapet onsdag 26. februar 2020 og bankens spennende årsrapport for 2019 kan du lese her.

Representantskapet avholdt blant annet også valg til styret. Styreleder Jan H. Skøld og styremedlem Eivind Landsverk var på valg, begge ble gjenvalgt.