I tillegg til bankens regnskap kan du i årsrapporten lese banksjefens kommentar til 2020, et utvalg av våre historier og tilbakeblikk på året som har gått, regnskapets noter, eierstyring og selskapsledelse samt revisors beretning for 2020.

Årsrapporten i sin helhet kan du lese her.