2020-sesongen er den 5. sesongen vi er med og sponser Dennis. Selv om Dennis ikke opptrer i lokalmiljøet hos oss, ser vi det som viktig å støtte opp under hans satsing. Med sine prestasjoner bidrar han til å sette Aurskog-Høland på kartet. Dennis har en væremåte som gjør at vi ser på han som et svært godt forbilde og rollemodell for ungdom. 

Dennis har et enormt talent og er godt i gang med en svært spennende reise der målet er helt klart, Formel 1. Vi er stolte av å støtte Dennis på veien mot målet. 

Følg Dennis sin reise ved å følge han på Instagram og Facebook