Egen pensjonskonto er en samlekonto for innskuddspensjon fra tidligere og nåværende arbeidsforhold. Pensjonskontoen vil følge deg gjennom arbeidslivet og gjøre det enklere for deg å ha oversikt over din egen pensjon. Både i den resterende opptjeningsperioden og i utbetalingstiden. Dette hjelper dem med å ha en god oversikt over egen pensjon. Vi hjelper deg gjerne med å vurdere hvilken risikoprofil du bør ha på pensjonsparingen din og hvor du skal ha pensjonskontoen. Registrerer du deg på skjemaet her, ringer vi deg på nyåret for å svare på alle de spørsmål du måtte ha om egen pensjonskonto, sier Tor Einar Torre, leder av bankens avdeling for sparing og investering. 

Egen pensjonskonto gir deg bedre oversikt over hvor mye pensjon du har tjent opp. Du får lavere administrasjonskostnader ved å samle pensjonen din på ett sted. Og du får større frihet til å velge hvor du vil ha pensjonssparingen din. Kontoen kan du opprette hos oss i Aurskog Sparebank slik at du samler både bank, forsikring og pensjonssparingen din på ett sted. Du får god oppfølging av rådgiveren din i banken og en god oversikt over din totaløkonomi på ett sted, fortsetter Tor Einar.

Når egen pensjonskonto kommer har du tre valg: 
1. Du kan velge å flytte hele pensjonen din til en valgfri pensjonsleverandør. Du velger på denne måten selv den pensjonsleverandøren du vil ha. Banken tilbyr egen pensjonskonto til kundene og du kan samle all din sparing og pensjon på ett sted. Dette kan du gjøre fra 1. februar 2021.
2. Du kan velge å ikke gjøre noen ting. Da vil alle dine pensjonskapitalbevis (all pensjon som er oppspart i tidligere arbeidsforhold) overføres automatisk til den pensjonsleverandøren som din nåværende arbeidsgiver har avtale med. Altså der din arbeidsgiver sparer i pensjon til deg i dag.
3. Du kan reservere deg mot at alle din pensjonskapitalbevis flyttes. Det vil komme mer informasjon om hvordan dette kan gjøres i praksis. Dette kan ikke gjøres før etter 1. februar 2021.

Vi anbefaler at du sjekker hvilken investeringsprofil du har på innskuddspensjonen din i dag. Du bør også gjøre deg kjent med de valgmulighetene du har. Den profilen du har på pensjonssparingen i dag er den som kommer til å bli overført til pensjonskontoen din også. Det er du som pensjonssparer som tar valget om hvilken investeringsprofil du ønsker på pensjonssparingen din. En tommelfingerregel er at jo lenger det er til du skal gå av med pensjon, jo høyere risikoprofil kan du ta på sparingen din. Når du nærmer deg pensjonsalder kan du justere ned risikoen i investeringsprofilen din. Her kan rådgiveren din i banken gi deg gode råd, sier Tor Einar.