Vi kommer i tiden fremover til å ta kontakt med samtlige kunder som er registrert med aktive konti på fiktive kundenummer. Bakgrunnen for dette er at myndighetene har satt klare regler for hvem som kan inneha konto, og alle banker er pålagt å kunne identifisere alle sine kunder med fødsels- eller organisasjonsnummer. Det vil si at alle konti i banken må være registrert på en reell person eller bedrift med tilhørende person- eller organisasjonsnummer. 

Dersom du er eier av en konto som er registrert på et fiktivt kundenummer kan du fylle ut skjemaet under og returnere det til oss i banken. Dersom kontoen skal flyttes til et personnummer trenger vi kopi av legitimasjon, og dersom kontoen skal flyttes til et organisasjonsnummer trenger vi kopi av firma- eller stiftelsesattest.