Med bakgrunn i ønske om en enklere prisstruktur for bedrifter innenfor betalingsformidling har vi justert prisene innenfor dette segmentet. Vi har også justert noen få priser for retur av feil på brevgiro, sendt av privat og bedriftskunder. Dette som følge av nye priser fra Nets f.o.m. januar 2019.

Prisene er med virkning fra 1. juni 2019.

Detaljert oversikt over prisendringer her