Vi får besøk av bankanalytiker i Eika Gruppen Tore Øystein Gløersen som vil foredra om egenkapitalbevis som investeringsmulighet. Og adm. banksjef Odd Nordli vil orientere kort om status i banken.

Det blir enkelt servering.

Påmelding til Tor-Einar Torre på e-post: tet@aurskog-sparebank.no eller til Britt Moen Heggedal på e-post bmh@aurskog-sparebank.no