Bankene skal i henhold til hvitvaskingsregelverket avdekke midlenes opprinnelse, og transaksjoner som fremmer anonymitet blir vurdert å ha høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Innskuddsautomaten er i en særstilling her, ettersom kunder kan sette inn store kontantbeløp i automaten, og overføre pengene videre før banken rekker å stille spørsmål eller undersøke hvor pengene kommer fra. Derfor er vi nødt til å opprette beløpsbegrensninger på innskudd i innskuddsautomatene våre. 

Beløpsgrensene er som følger: 

Kunde Engangsbeløp     Sum 30 dagers periode
Privat        NOK 20.000 NOK 40.000
Bedrift NOK 50.000 NOK 100.000

 

Innskudd utover grensene kan gjøres ved å spørre en av våre ansatte om hjelp eller ved å benytte våre alternative tjenester, som for eksempel nattsafe. Grensene gjelder pr. kundeforhold, det vil si at alle kundens konti tas i betraktning. Dersom en kunde har overskredet beløpsbegrensningene kan bankens kundevert kontaktes for hjelp.