Alle, både barn og voksne, burde få glede seg til jul❤ Dessverre gruer altfor mange seg til den store høytiden. Presset om julegaver, julemat, julekos og julefester er krevende for mange. Spesielt i en tid hvor prisene øker og økonomien er mer presset. Flere av hjelpeorganisasjonene rundt oss melder om økt pågang fra familier som trenger hjelp.

Vi i banken har lyst til å bidra til å gjøre julen litt bedre for de som trenger det mest. For tredje året på rad har banknissen fylt julestrømpen med gavemidler og delt ut til organisasjoner som jobber for å gjøre julen bedre for de som trenger det som mest❤

 • Ullensaker Frivilligsentral kroner 30.000
 • Fontenehuset Ullensaker kroner 30.000
 • Frivilligsentralen Aurskog-Høland kroner 30.000
 • Nes Frivilligsentral kroner 30.000
 • Aurskog-Høland Røde Kors kroner 20.000
 • Nes Røde Kors kroner 20.000
 • Mercy House kroner 20.000
 • Askim Frivilligsentral kroner 5.000

I tillegg har vi kjøpt inn 450 poser julemarsipan og -sjokolade, til sammen over 90 kg julegodis, som vi deler ut til våre eldste kunder og sambygdinger Det er de som har vært med på å bygge opp de verdiene vi er med på å forvalte og videreføre i dag Disse får en julehilsen fra oss: 

 • Gystadmyr Bo- og aktivitetssenter på Jessheim, 95 beboere
 • Nes Sykehjem på Årnes, 120 beboere
 • Blaker Bo- og omsorgssenter, 60 beboere
 • Aurskog Sykehjem, 60 beboere
 • Hemnes Sykehjem, 31 beboere.
 • Korttidsavdelingen på Bjørkelangen, 30 beboere
 • Hjemmebaserte tjenester i Aurskog-Høland kommune, 105 brukere

La oss sammen fortsette å gjøre julen litt bedre for de som trenger det som mest❤