Vi står nå oppe i en svært krevende situasjon. Som lokalbank kjenner vi et spesielt ansvar for lokalsamfunnet.Vi ønsker å være en solid og god samarbeidspartner for våre person- og næringskunder, både i gode og utfordrende tider, det er en del av vårt samfunnsansvar. Mange kunder trenger ekstra støtte fra oss nå, og vi vil strekke oss langt for å hjelpe kundene våre. Ett av grepene vi tar er å fremskynde datoen for renteendringen for boliglånskundene våre. Alle boliglånskunder vil få oppdatert renteendringsbrev i nettposten. 

Det er stor usikkerhet i finansmarkedene. Det er en krevende situasjon for oss ved at markedsforholdene endres fra dag til dag. Kuttene i styringsrenten har ikke automatisk ført til at prisen banker betaler for å hente inn penger til utlån har falt tilsvarende. Pengemarkedsrenten NIBOR, som er grunnlaget for prisen vi betaler, har falt vesentlig mindre enn styringsrenten. I tillegg til å være tilstede for kundene våre her og nå, er banken nødt til å ta riktige beslutninger for at vi skal være solide, og for at vi skal ha et velfungerende bankmarked, også fremover. Det har lokalsamfunnet behov for. 

Vi skal på lik linje som andre samfunnsaktører bidra til å holde hjulene i gang. Godt arbeid over tid har gjort Aurskog Sparebank til en meget solid bank som er godt rigget til å bistå lokalsamfunnet. Dagens situasjon er meget spesiell og bankene vil også bli påvirket gjennom redusert inntjening, og kan potensielt bli utsatt for større tap enn tidligere. Vi ser på rentenedsettelsene, og tidspunktet for endringen, som en del av bankens ansvar i dugnadsarbeidet som nå gjøres i landet vårt. Vi strekker oss langt for å hjelpe kundene våre. 

På grunn av situasjonen har vi måttet stenge dørene våre, men bankens drift går som normalt. Alle ansatte er på jobb, og alle banktjenester blir utført som vanlig. Mange av våre kunder er urolige for økonomien sin, det har vi stor forståelse for. Våre rådgivere kan bidra med sin kompetanse og være gode sparringspartnere for kundene.