Vi har forståelse for at mange av våre næringskunder har behov for hjelp til å klare seg økonomisk i den spesielle tiden vi står overfor. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe kundene våre gjennom krisen. Vi forventer mye pågang fremover, men vil gjøre vårt beste for å hjelpe alle.

Vi deler noen tips som kan være til hjelp i tiden fremover, og før en samtale med banken. 

Gjennomgå og stans variable utgifter
Når inntektene reduseres er det viktig å se på utgiftssiden. Noen utgifter kan stoppes med relativt enkle grep, gjennomgå økonomien og vurder hvilke utgifter som kan stoppes. Det kan være behov for å inkludere eventuelle permitteringer i vurderingen. Mer om permitteringer og korona på NAVs nettsider her.

Få oversikt over faste utgifter
Gjennomgå og få en fullstendig oversikt over de faste kostnadene som vil påløpe uansett stans eller reduksjon i drift. Lokalleie og kapitalutgifter er typiske eksempler på dette. 

Se på likviditeten og legg en plan
Hvor god er likviditeten i dag, og hva er behovet framover? Korona-situasjonen rammer ulikt. For noen er det full stopp i driften, for andre kan det være mulig å ha redusert drift, eventuelt skaffe nye inntekter ved annen aktivitet. Legg en plan for hva du tenker å gjøre på kort og lang sikt, og sett opp budsjetter så du får oversikt over likviditetsbehovet til bedriften.

Sjekk hvilke myndighetstiltak som kan gjelde deg
Har myndighetene lagt fram tiltak som kan gi deg kompensasjon/støtte er dette et godt grunnlag for å gi midlertidig finansiering. Vi jobber med å gjennomgå tiltakene myndighetene har kommet med og se på hvordan de kan hjelpe kundene våre i tiden fremover. 

Hva ønsker du av banken?
Når du har fått oversikt over likviditeten og har laget en plan for hva du ønsker å gjøre, vet du også hvilken økonomisk bistand du har behov for. I denne krisesituasjonen vil vi som bank for eksempel kunne vurdere avdragsfrihet, kassekreditt eller nye lån. 

Finn fram siste regnskap
For at banken skal kunne vurdere å yte kreditt, må vi ha oppdaterte regnskapstall fra bedriften. Om ikke regnskapet for 2019 er fullstendig, bør du ha relevante tall å presentere for banken. Send regnskapet til rådgiveren din på e-post før dere skal se på løsninger sammen. 

Er kapitalbehovet korona-relatert?
Det er dessverre ikke slik at alle kunder vil få lån og avdragsfrihet på grunn av korona-situasjonen. Dersom bedriften har har hatt vedvarende utfordringer lenge før korona-situasjonen inntraff, er det ikke sikkert vi som bank er i stand til å hjelpe bedriften. For noen virksomheter kan det være mer riktig for eiere og kreditorer å avvikle driften. Vi kan bistå med rådgivning i denne krevende vurderingen.