- Styret er svært fornøyd med at vi har funnet en arvtager etter Odd Nordli med omfattende kompetanse og erfaring fra banknæringen. Når banken i tillegg får en leder med lokal tilhørighet, er det positivt, sier styreleder Jan H. Skøld i Aurskog Sparebank.

Evy Ann Hagen er i dag direktør i juridisk enhet i Finans Norge og har jobbet i Finans Norge siden 2013.  Hun er advokat og har tidligere vært ansatt i  Finansklagenemnda og hatt flere lederstillinger i DNB.

- Jeg ser fram til nye utfordringer i en godt drevet bank som i tillegg har en solid posisjon i Romeriksmarkedet, sier Evy Ann Hagen.

Hagen etterfølger Odd Nordli, som har ledet Aurskog Sparebank siden 2006.

- Under Odd Nordlis ledelse har Aurskog Sparebank levert solide resultater med en sunn vekst og stabil og god underliggende bankdrift. Hans ledelse har vært basert på bankens kjerneverdier "lokal og nær, relasjons- og kundeorientert, og kompetanse og service". Aurskog Sparebank har under administrerende banksjef Odd Nordli's ledelse vokst fra en forvaltningskapital i 2006 på ca. kr. 4,5 mrd. til ved utløpet av 2018 kr. 12,1 mrd. i forretningskapital. Gjennom Nordlis ledelse har Aurskog Sparebank utviklet seg til en sterk regional Romeriksbank, sier styreleder Jan H. Skøld i Aurskog Sparebank.

Aurskog, 18. juni 2019

Kontaktperson i Aurskog Sparebank:
Styreleder Jan H. Skøld
Telefon 901 96 545