26. september 2019

Bakgrunnen for renteendringen er den generelle markedssituasjonen, samt en gradvis økning i markedsrentene (NIBOR) som øker bankens rentekostnader. 

Etter renteendring er beste flytende utlånsrente 2,80% (førstehjemslån), og beste innskuddsrente 3,75% (boligsparing for unge). 

For personkunder vil de nye rentene gjelde fra i dag på nye konti og fra 13. november 2019 for eksisterende konti. For bedriftskunder vil renteendringen tre i kraft fra i dag på nye konti og fra 21. oktober 2019 på eksisterende konti. 

For mer informasjon ta kontakt med adm. banksjef Odd Nordli.