For at vi skal få mest mulig riktige og valide resultater er vi svært avhengige av høy kundedeltakelse på målingen som nå utføres på bedriftsmarkedet. 

Dersom du som bedriftskunde mottar en e-post fra Norsk Gallup er du plukket ut til å delta i kundemålingen vår, og vi ber deg om å sette av noen minutter til å svare på undersøkelsen. 

Vi mottar mange tilbakemeldinger fra kundene våre i det daglige, men for at vi skal kunne videreutvikle bankens produkter og tjenester i tråd med dine faktiske behov og forventninger trenger vi input på en systematisk og helhetlig måte. Derfor håper vi du har anledning til å svare på undersøkelsen fra Norsk Gallup.

Har du spørsmål er det bare å ta konktakt med din kunderådgiver.