Bankens regnskap for første halvår ble onsdag kveld vedtatt av bankens styre.

Banken leverer et solid resultat for første halvår og regnskapet preges for øvrig av:
  • Styrkede kjerneinntekter
  • Økt utbytte- og verdipapirinntekter
  • Lavere kostnadsprosent
  • Lavt misligholdsnivå
  • God kredittvekst
Delårsrapporten kan leses i sin helhet her

Spørsmål om regnskapet kan rettes til Adm. banksjef Odd Nordli på telefon 975 63 063.