Aurskog Sparebank oppnår et resultat etter skatt på 66,4 mill. Dette er 1,2 mill. bedre enn på samme tidspunkt i fjor på tross av flere positive engangsposter i 2016. Dette gir en beregnet egenkapitalavkastning på 9,5%.

Banken kan vise til god vekst de siste 12 mnd., utlånsveksten har vært 6,3% og innskuddsveksten 14,6% .

Banken har meget lavt nivå på misligholdte lån og svært moderate tap.

I første kvartal gjennomførte banken en meget vellykket egenkapitalbevisemisjon. Banken har nå en kapitaldekning på 20,5% og en ren kjernekapitaldekning på 16,8% med 50% av resultatet medregnet.

Bankens soliditet og kostnadsbilde gir en betydelig konkurransekraft.

Delårsrapporten kan leses i sin helhet her

Spørsmål til regnskapet kan rettes til Adm. banksjef Odd Nordli på telefon: 908 07 004.