Gjennom gaver og sponsorater gir Aurskog Sparebank hvert år store beløp til formål innen kultur, idrett og foreningsliv i lokalsamfunnene banken er en del av. I løpet av de siste tre årene har banken delt ut over 12 millioner kroner i gaver og sponsorater. Dette er penger som bidrar til at gode tilbud for barn, ungdom og voksne rundt om i lokalmiljøene opprettholdes og styrkes.

I årets gaveutdeling kan lokale lag og foreninger som har kundeforhold med banken søke om gave. Ved siden av kundeforhold til banken, vil det ved tildelingen bli lagt vekt på kriterier som medlemstall og aktivitet.

 

Aktivitet tilknyttet politiske partier eller virksomhet som har politisk karakter, tilgodeses ikke.

  

Søknadsfrist er 15. februar 2018

Søknadsskjema finner du her 

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes banken pr e-post eller post.


E-post: marked@aurskog-sparebank.no

 

Post:

Aurskog Sparebank
att: Helene Enger Skjønnhaug

Senterveien 15

1930 Aurskog