Viktig informasjon om LEI-kode
Hentet fra Norne Securities

I løpet av 2017 vil det bli et krav at alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter har en gyldig LEI-kode.

I forbindelse med innførelsen av nytt regelverk i Norge (European Market Infrastructure Regulation/EMIR og Mifid II) er Norne pålagt økte rapporteringskrav for transaksjoner i verdipapirer. Det er obligatorisk å rapportere alle omfattede transaksjoner til Finanstilsynet, som dermed får innsyn i disse. De nye reglene er lovpålagt for alle verdipapirforetak (banker, meglerhus, fondsforvaltere m.m.)

De nye rapporteringskravene innebærer blant annet at alle bedriftskunder må skaffe seg LEI (Legal Entity Identifier) for å kunne gjennomføre verdipapirtransaksjoner. De fleste fond er likevel unntatt. LEI er en global standard for unik identifikasjon av selskap. Alle bedriftskunder som skal gjennomføre transaksjoner i omfattede verdipapir må skaffe seg LEI og opplyse om dette til Norne innen 13.12.2017.

Registrer din LEI-kode på Norne her