Pr. 1 kvartal 2018 oppnådde Aurskog Sparebank et resultat før tap på NOK 24.4 mill (2017 NOK 23,5 mill), og et resultat etter skatt på NOK 17,4 mill (2017 NOK 16,9 mill). Resultatet er som forventet og vurderes av styret som solid. 

Rentenetto og kostnader er svakt fallende og er som forventet. Banken har ved kvartalslutt en forretningskapital på NOK 11,3 mrd mot tilsvarende i fjor NOK 10,5 mrd som tilsvarer en 12 måneders vekst på 9,3%. 

Forøvrig preges regnskapet av svært lavt volum av misligholdte og tapsutsatte lån og lave tap. Banken har en total kapitaldekning på 20%, en kjernekapitaldekning på 18,4% og en ren kjernekapitaldekning på 16,1% - alle tall med god margin over fastsatte krav.

Les hele kvartalsrapporten her