Bankens styre vedtok 10. august bankens regnskap for 2. kvartal 2016.

Regnskapet preges av:
- underliggende god bankdrift
- økte verdipapirinntekter
- stor engangsinntekt fra VISA
- avtagende kostnadsvekst
- stabilt lavt mislighold og tap
- god kredittvekst.


Hele delårsrapporten kan du lese her