På den historiske dagen 21. oktober i 1846 ble Aurskog Sparebank etablert etter initiativ fra blant andre Kaptein Fredrik Werenskiold.

Bankens første kontor lå i hovedbygningen på Toverud Gård i Aurskog. Hovedkontoret til banken har siden den gang flyttet flere ganger, men ligger nå sentralt plasser i Aurskog Senter. Siden den gang har også banken ekspandert både i antall avdelinger, antall ansatte, antall kunder, og i forvaltningskapital.

I 1846 besto bankdriften for det meste i korndeponier. Den dag i dag har banken passert 25.000 kunder og har en forretningskapital på over18 milliarder kroner (medregnet EBK).

I 1985 åpnet bankens første avdelingskontor i Gågata på Bjørkelangen, hvor vi fremdeles har kontor i de samme lokalene.

På kvinnedagen, 8. mars, i år 2000 åpnet vårt andre avdelingskontor i Jahrgården på Årnes. I dag har vi kontorer i det nye Årneskvartalet. 

Det neste tilskuddet av avdelingskontorer åpnet i 2007 på Jessheim. I 2010 fikk kontoret nye lokaler svært sentralt plassert midt i Jessheim sentrum. 

11. juni 2019 åpnet vi rådgivningskontor på Sørumsand. Sørum kommune har vært en del av vårt definerte markedsområde i mange år, og vi etablerer nå et kontor på Sørumsand for å ta mer aktivt del i veksten i kommunen. Sørum kommune har siden blitt del av Lillestrøm kommune. 

Vårt sjette kontor, og vårt første kontor utenfor Romerike, ble åpnet 8. september 2023 på Askim i Indre Østfold kommune. 

Aurskog Sparebank har fra sin historiske forankring i Aurskog, utviklet seg til å bli en sterk lokalbank med Romerike, Indre Østfold og Follo som definert markedsområde. Aurskog Sparebank har alltid vært opptatt av å være en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. En betydelig del av bankens overskudd blir derfor hvert år brukt til å støtte opp under ulike aktiviteter innen kultur-, idrett- og foreningsliv i lokalsamfunnene vi er en del av. 

Vi har først og fremst alltid vært en bank for lokalsamfunnet. Det er mange av våre kunder som har sine røtter der banken har sine, men som av en eller annen årsak har flyttet og bor på en annen kant av landet, men som forblir kunder hos oss. Moderne brukere av banktjenester ser at det er både enkelt og fordelaktig å være kunde i Aurskog Sparebank selv om man bor et helt annet sted. 

Aurskog Sparebank er medeier i Eika Alliansen som er en strategisk allianse mellom små og mellomstore sparebanker i Norge. 

Vi valgte for noen år tilbake å utstede egenkapitalbevis og samtidig la oss børsnotere.