Bankens hovedkontor ligger på Aurskog og vi har avdelingskontorer på Bjørkelangen, Årnes, Jessheim og Sørumsand. Romerike er definert som bankens markedsområde. 

I Aurskog Sparebank er vi i underkant av 60 ansatte som gjør vårt beste for at du som kunde skal oppfatte oss som det naturlige bankvalg!

Følgende punkter er vår bærebjelke i relasjonen til deg som kunde.

Våre kunder:

Vi er først og fremst en bank for lokalsamfunnet, men vi stiller ingen krav til at man skal bo i kommunen for å være kunde hos oss. Moderne brukere av banktjenester vil oppdage at det er både enkelt, lønnsomt og fordelaktig å være kunde i Aurskog Sparebank selv om man bor et helt annet sted i landet.

Våre verdier:

  • Nærhet - Aurskog Sparebank er opptatt av å være tilstede lokalt og av å være en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. En betydelig del av bankens overskudd blir derfor hvert år brukt til å støtte opp under ulike aktiviteter innen kultur-, idrett- og foreningsliv i lokalsamfunnene vi er en del av.
  • Kompetanse - Vi skal ha kompetente medarbeidere som besitter den kompetansen våre kunder etterspør. Våre kunder skal følge seg trygge på at de har en støttespiller i ryggen når behov melder seg.  
  • Relasjonsorientert - Vi er opptatt av å bygge gode, personlige relasjoner til våre kunder og på den måten enklere kunne løse våre kunders behov.

Våre samarbeidspartnere:

Aurskog Sparebank er medeier i Eika Alliansen som er en strategisk allianse mellom små og mellomstore sparebanker i Norge. Aurskog Sparebank er blant de største bankene innenfor alliansen. Gjennom samarbeidet i Eika får vi tilgang til et bredt spekter av moderne finansielle produkter og tjenester som vi kan tilby våre kunder.

Våre forpliktelser:

Aurskog Sparebank valgte for noen år tilbake å utstede egenkapitalbevis og samtidig la seg børsnotere. Det å være egenkapitalbevisbank med egenkapitalbeviseiere forplikter samtidig som det er et meget viktig element i bankens vekst og utvikling.