Styre

Jan H. Skøld (leder)
Tove E. Hauge Nyhus (nestleder)
Kjell-Tore Skedsmo
Eivind Landsverk
Inger-Lise Nøstvik
Christine Melleby (ansattvalgt)

Varamedlemmer til styre

Ann-Christin Holtet
Tormod Løvseth (ansattvalgt)

Representantskap

Erik Gangnæs (leder)
Mona Andersen (nestleder)
Pål Albert Fjeld
Ada Elisabeth Dalby Glende
Johnny Holtet 
Bjørn Sauge 
Gisle Skjønhaug 
Anita Holmen Dalbak 
Arild Fossen 
Halvor Sveistrup
Knut Arne Lybæk
Solveig Rønaas 
Anne Gro Nilsen Waaler 
Johan Andresen
Jane Karin Helbostad (ansattvalgt)
Trond Hellesjø (ansattvalgt)
Mari Jacobsen (ansattvalgt)
Anders Asper Kværner (ansattvalgt)
Geir Hans Knutsen (ansattvalgt)