Norges Bank satte forrige uke ned styringsrenten til et historisk lavt nivå på 0,25 %. Mange kunder spør oss om hvorfor vi ikke følger raskt etter med et like stort rentekutt. Det at banken bruker tid på å ta gode beslutninger som står seg over tid, er viktig for lokalsamfunnet. I tillegg til å være tilstede for kundene våre her og nå, er vi nødt til å ta riktige beslutninger for at vi skal være solide, og for at vi skal ha et velfungerende bankmarked fremover. Det har lokalsamfunnet behov for, både nå og i fremtiden. 

De siste ukene har det vært stor usikkerhet i finansmarkedene, og kuttene i styringsrenten har ikke automatisk ført til at prisen vi banker betaler for å hente inn penger til utlån har falt tilsvarende. Pengemarkedsrenten NIBOR, som er grunnlaget for prisen vi betaler, har falt vesentlig mindre enn styringsrenten. Dette gjør at vi ikke kan senke rentene like mye. 

Som lokalbank kjenner vi et spesielt ansvar for lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en solid og god samarbeidspartner både i gode og utfordrende tider, det er en del av vårt samfunnsansvar. Dette gjelder både for privatpersoner og næringslivet. Vi må på lik linje som andre samfunnsaktører bidra til å holde hjulene i gang, og vi ser på rentenedsettelsene som en del av bankens ansvar i dugnadsarbeidet som nå gjøres i landet vårt. Godt arbeid over tid fra bankens styre og administrasjon har gjort Aurskog Sparebank til en meget solid bank som er godt rigget til å bistå lokalsamfunnet når det stormer. 

Mange av våre person- og næringskunder er urolige for økonomien sin, og det har vi stor forståelse for. Vi ønsker å bidra til at de økonomiske utfordringene blir mindre. Det tiltaket som vil ha mest å si for lommeboka til kundene våre på kort sikt er avdragsfrihet. Både person- og næringskunder kan søke om det ved å ta en prat med sin rådgiver. Våre rådgivere kan også bidra med sin kompetanse og være en god sparringspartner for kundene i en krevende tid. 

Etter rentejusteringen vil beste utlånsrente for boliglånskunder være 2,05 % på førstehjemslån i Eika Boligkreditt. Beste innskuddsrente vil være 3,25 % på BSU. For næringskundene foretas det individuelle vurderinger.

Rentejusteringen på boliglån har virkning fra 25. mars på nye lån. Alle kunder vil motta brev i sin nettpost med hva som blir gjeldende rente og dato for rentenedsettelsen for sitt boliglån. Når det gjelder innskudd vil renteendringen gjelde fra 26. mai på standardinnskudd. 

Ved spørsmål kontakt administrerende banksjef, Evy Ann Hagen, på telefon: 906 74 709 eller e-post: eah@aurskog-sparebank.no