Hopp til innholdet

Grønt næringslån
  • Til næringseiendom og boligbygg for utleie som har energiklasse A eller B, eller BREEAM(NOR)-sertifisering
  • Kan brukes til energieffektiviserende tiltak eller investering i ny miljøvennlig teknologi
  • Bidrar til omstilling og kan redusere bedriftens klimarisiko

For bedriftskunder som har fokus på miljø og bærekraft

Lånet gjør det mer lønnsomt å velge miljøvennlige og energieffektive løsninger tilpasset din bedrift. 

Grønt lån til næringsbygg og boligbygg for utleie

Grønt næringslån passer for selskap som har behov for finansiering av næringsbygg eller boligbygg for utleie og som er opptatt av å drive virksomheten i en grønnere retning. Lånet kan brukes til energieffektive nybygg og til investeringer i eksisterende bygg med spesifikke miljømessige kvaliteter. Et grønt næringslån gir bedre betingelser enn et ordinært næringslån.

Næringseiendom

Næringseiendom som oppfyller ett av disse kriteriene kan finansieres med grønt næringslån: 

  • Kontor, detaljhandel, industribygg og varehus bygget etter Tek17, eller senere standarder, som har oppnådd energiklasse A eller B
  • Bygget har oppnådd minimum 30 % forbedring i energieffektivitet etter rehabilitering og oppnådd minst to trinn forbedring av energimerke med nåværende energiklasse på minimum D (må dokumenteres med energiattest før og etter rehabilitering) 
  • Bygget har egen BREEAM(NOR)-sertifisering med oppnådd karakter «Excellent» eller «Outstanding»

Boligbygg for utleie

Boligbygg for utleie som oppfyller ett av disse kriteriene kan finansieres med grønt næringslån:

  • Boligbygget ble bygget etter Tek17 eller senere standarder
  • Boligbygget har energimerke A eller B
  • Bygget har oppnådd minimum 30 % forbedring i energieffektivitet etter rehabilitering og oppnådd minst to trinn forbedring av energimerke med nåværende energiklasse på minimum D (må dokumenteres med energiattest før og etter rehabilitering) 

Grønt lån til energieffektiviseringstiltak

Vårt grønne næringslån kan også brukes til miljøbesparende og/eller energieffektiviserende tiltak i næringseiendom, boligbygg for utleie eller drift. Tiltak som produksjon av fornybar energi, solcelleanlegg, varmepumpe, etterisolering, utskiftning av vinduer eller ombygging av bygningskroppen kan være aktuelle tiltak som finansieres.

Tiltak som reduserer eller gjør at bedriften unngår klimagassutslipp eller som har annen positiv påvirkning på miljøet, som for eksempel tiltak mot forurensning, kan også finansieres med grønt næringslån. 

Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for å diskutere mulige finansieringsløsninger

Bente Furulund

Kundeansvarlig bedriftsmarked