Vårt arbeid med bærekraft

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Historien viser at sparebanken alltid har vært opptatt av, og drevet etter bærekraftige prinsipper. Man har bare ikke kalt det for bærekraft, eller vært opptatt av å fortelle omverden at bærekraft er en viktig del av sparebankidentiteten.

Våre grønne produkter

Gjennom ansvarlig kredittgivning og grønne produkter kan banken bidra til grønn omstilling i samfunnet. Våre grønne produkter premierer dine miljøvennlige valg med gunstige rentebetingelser. 
Bærekraft er å gi samme muligheter

Hvor bærekraftig er din hverdag?

Her har vi samlet nyttig informasjon og gode råd slik at du kan ta mer bærekraftige valg i hverdagen gjennom hele året.

Bankens prioriterte bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som bank har vi påvirkning på de fleste bærekraftsmålene. Bankens prioriterte mål for vår virksomhet er mål nummer 4, 8 og 11; god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og bærekraftige byer og samfunn.

Aurskog Sparebank signerer FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet

Bærekraft har vært en del av Aurskog Sparebanks kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1846. Vi bygger videre på våre solide tradisjoner ved å signere FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet. 

Med hjerte for lokalsamfunnet

Vi heier på lokalsamfunnet og ønsker at det skal være gode steder å vokse opp, bo og leve. Gjennom å drive banken godt og effektivt skapes verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. Vi deler hvert år ut betydelige beløp til allmennyttige formål. Vi engasjerer oss og bidrar til lokal vekst og utvikling. 

Grønne boliglån

Vi har jobbet med å kunne tilby grønne lån til kundene våre over lenger tid. I tråd med vår bærekraftstrategi og vårt fokus på mer bærekraftige finansielle tjenester er det en milepæl for oss at vi nå kan tilby grønne boliglån, sier bærekraftsansvarlig Helene Enger Skjønnhaug. 

Vi har delt ut et års gratis parkdressabonnement til barnehager på Romerike, to år på rad

Vi har lyst til å lære barn at det går an å bruke, uten å eie, og samtidig gi noe tilbake til småbarnsfamilier i vårt nærområde. Derfor har vi i to år hatt konkurranse hvor barnehager kan vinne et års gratis abonnement på parkdresser.

Julegaven 2023

Det er dessverre ikke alle som gleder seg til jul. Vi ønsker å bidra til at julen blir litt bedre for sambygdingene våre. Vi har delt ut julegaver til frivillige organisasjoner og sender julehilsener fra banken til beboere på sykehjem og brukere av hjemmebaserte tjenester❤

Ta gjerne kontakt med bærekraftsansvarlig dersom du har innspill til , eller spørsmål om, bankens arbeid med bærekraft