Hopp til innholdet

Grønt landbrukslån
 • Kan brukes til små og store investeringer i bolig, driftsbygning, og maskiner
 • Muliggjør fornybar energi og lavere energikostnader
 • Støtter målene i landbrukets klimaplan for 2030

For deg som har fokus på miljø og bærekraft 

Ønsker du å redusere utslipp fra ditt landbruk, utføre energibesparende tiltak eller investere i ny miljøvennlig teknologi kan dette være lånet for deg.

Landbruket har forpliktet seg til store utslippskutt

Landbruket har satt offensive klimamål for kutt i klimagassutslipp og økning i opptak av karbon fra 2021-2030. For å klare dette kreves det store investeringer. En omlegging i produksjonen kan være kostbar, men den kan også være lønnsom på sikt. Gjennom gunstige lånevilkår gjennom grønt landbrukslån ønsker vi å bidra til at norske bønder kan gjøre tiltak og investeringer som gir mindre utslipp og en mer bærekraftig matproduksjon. 

Dette er grønt landbrukslån

Grønt landbrukslån gis til kunder som skal investere i ny miljøvennlig teknologi eller energibesparende tiltak i sin drift. Tiltakene skal bidra til å kutte klimagassutslipp og/eller øke opptaket av karbon. 

Lånet tar sikkerhet i landbrukseiendommen. For å få grønt landbrukslån må du ha annen finansiering og/eller kontoforhold i banken. Vi har ellers ingen faste vilkår for finansieringen. Vi ønsker å diskutere tiltak og løsninger med hver enkelt kunde for å kunne tilpasse løsningene etter kundens behov. Vi ønsker videre at landbrukskunder gjennomfører egenrevisjon i KSL og bruker, eller vurderer å ta i bruk, klimakalkulatoren til Klimasmart Landbruk i sin drift.

Du kan bruke lånet til

 • Bygge eller renovere boligmasse
 • Fornybar energiproduksjon og/eller energibesparende miljøtiltak i boligmasse som utløser støtte fra Enova:
  • Solcelleanlegg
  • Vindmøller til gårdsbruk
  • Bore etter jordvarme
  • Etterisolering
  • Bytte av vinduer
  • Ulike former for varmepumpe
  • Biofyring
 • Maskiner og utstyr:
  • Tak til gjødselkum
  • Gjødsellager for tørrmøkk   
  • Nedfellingsutstyr til gjødselsvogner
  • Grøfting
  • Slangespreder
  • Sentrifugalspreder med presisjonsteknologi
  • Brannvarslingsanlegg
  • GPS til eksisterende traktor for mer presis jordbearbeiding
  • N-sensor
  • Traktor/minilaster som går på strøm eller gass

Kontakt gjerne en av våre landbrukseksperter

Anders Asper Kværner

Kundeansvarlig personmarked

Marit Stenslet Aaserud

Kundeansvarlig landbruk